Jaunumi‎ > ‎

Skolēnu saraksti 7. un 10.klasēs

Publicēja 2016. gada 31. aug. 00:49Sandra Nemenonoka
7.a
Klases audzinātāja: Daina Andžāne
22.kabinets
Nr. p.k. Vārds
Uzvārds
1 VIESTURS   ANDŽĀNS
2 AIGARS   ANTĀNS
3 DIĀNA   BELOVA
4 NIKA   BIČKOVA
5 EDVĪNS   BLAŽEVIČS
6 KRISTIĀNS   FADEJEVS
7 MĀRIS   GAILIŠS
8 ERVĪNS   JAKOVELIS
9 SAMANTA   KRUMPĀNE
10 LĀSMA   KUMPIŅA
11 MĀRTIŅŠ   LUBGĀNS
12 ĒRIKS   LUKAŠEVIČS
13 ARTIS   ĻAKSA
14 KATRĪNA   ĻAKSA
15 ELMĀRS   MALAHOVSKIS
16 ANNA   MONSKA
17 IGORS   PARAZENKO
18 KARĪNA   PARAZENKO
19 AIVIS   PLOCIŅŠ
20 EVELĪNA KRISTA SITNIKA
21 PATRĪCIJA   SJADRO
22 EVERITA   SKERŠKĀNE
23 MELISA   ŪDRE
24 ARMANDS VALENTĪNS VIGULIS
25 GERMANS   VOJECKIS
26 MARGARITA   ZAHAROVA

10.b
Klases audzinātāja: Romualda Veštere
29.kabinets
Nr. p.k. Vārds Uzvārds
1 ARMANDS   BLEIDELS
2 JOLANTA   ČIŽEVSKA
3 MARINA   IVANOVA
4 IGORS   JEGOROVS
5 AIGARS   KEZIKS
6 ADRIJA AGNESE KIVLIŅA
7 ARNIS   KLEŠČINSKIS
8 RAIVIS   KOKANIS
9 DMITRIJS   KOSTINS
10 ALEKSANDRS   KUBANOVS
11 ILUTA   KURILOVIČA
12 ĻIKA   MASLOVA
13 EMĪLS   REPEĻS
14 RAIVIS   SEĻAŅINS
15 LĪGA   SKERŠKĀNE
16 SANTA   SLUGA
17 VADIMS   ŠUMANSKIS
18 DIĀNA   VASIĻJEVA
19 VALDIS   VORSLAVS
10.c
Klases audzinātāja: Aija Jakovele
21.kabinets
Nr. p.k. Vārds
Uzvārds
1 OLGA   KURAKINA
2 ROLANDS   LISENOKS
3 LEO   LISICINS
4 PĀVELS   ĻEONOVIČS
5 MĀRIS   MIHAILOVS
6 PAULS   NARTIŠS
7 VIKTORIJA   NEVEROVSKA
8 DOMINIKA   PODJAVA
9 ARMANDS   RIMŠĀNS
10 LAIMONIS   SKREPĻONOKS
11 TĀLIS   TUKĀNS
12 MIHAILS   TUMAŠEVIČS
13 GLORIJA   URBANOVIČA
14 LAURA   VĒVERE
15 VIOLETA   VIKAINE

10.d
Klases audzinātāja: Ludmila Koževņikova
16.kabinets
Nr. p.k. Vārds   Uzvārds
1 ANNA   BUINIČA
2 RAITIS   ČERPINSKIS
3 EDĪTE   DROBIŠEVSKA
4 ARTŪRS   DZALBS
5 HARALDS   GLAUDĀNS
6 REINIS   LEIKUMS
7 RENĀRS   LISENOKS
8 PAULA   PEIPIŅA
9 ANDŽEJS   PETKEVIČS
10 MAKSIMS   RAČICKIS
11 ANTONS   SKORODIHINS
12 ARTŪRS   SMERTJEVS
13 AINA   VELIČKO
14 IMANTS   VILMANIS
15 ARMANDS   ZUKULS
Comments