Jaunumi‎ > ‎

Sasniegumi mācību darbā

Publicēja 2018. gada 11. janv. 05:20Sandra Nemenonoka

Sagaidot Krāslavas Valsts  ģimnāzijas jubileju, varam droši apgalvot, ka skolā ir  radīta droša vide atbildīgas, radošas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai.

   Par to liecina arī skolēnu rezultāti noslēguma valsts pārbaudes darbos - centralizētajos eksāmenos, kas ir viens no svarīgākajiem skolas darba  kvalitātes rādītājiem-, panākumi Latvijas mēroga  mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.

     Apkopojot tikai pēdējo 5 gadu panākumus, esam priecīgi par skolēniem, kuri spodrinājuši skolas, kā arī Krāslavas pozitīvo tēlu un atpazīstamību ne tikai novadā, bet arī Latvijā.

Lasī vairāk

Comments