Jaunumi‎ > ‎

Papilduzņemšana ģimnāzijas 10. klasēs.

Publicēja 2012. gada 21. aug. 02:05Sandra Nemenonoka
 Krāslavas Valsts ģimnāzija izsludina skolēnu papilduzņemšanu ģimnāzijas 10. klasēs. Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Krāslavas Valsts ģimnāzijas kancelejā.
    Piesakoties uzņemšanai 10. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:
  • skolas direktoram adresēts vecāku (aizbildņu) vai skolēna personisks iesniegums;
  • pases vai dzimšanas apliecības kopija;
  • apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu;
  • skolēna medicīniskā karte 026/u;
  • izraksts no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes 027/u par iepriekš izdarītām profilaktiskām vakcinācijām;
    Uzziņas pa tālruni: 65622095, 65622096.
Comments