Jaunumi‎ > ‎

Lasītāju konference “Latviešu un krievu tautas pasakas”

Publicēja 2015. gada 11. maijs 06:19Sandra Nemenonoka
Lasīšana ir milzīga vērtība, kas padara cilvēku bagātu. Lasot cilvēks paplašina redzesloku, attīsta emocionālo pasauli, lasīšana aizkustina un iedvesmo.  Katru gadu dažādos pētījumos tiek atklāts, ka bērni un jaunieši lasa aizvien mazāk un retāk, jo grāmatu un saturīgas lasāmvielas vietā viņi  izvēlas televīzijas raidījumus un dažādas izklaides iespējas internetā.
Plānojot darbu 2014./2015.mācību gadam, Krāslavas novada krievu valodas (svešvalodas) skolotāji nolēma organizēt Krāslavas  novada 6.klašu skolēnu lasītāju konferenci, lai attīstītu skolēnu lasīšanas interesi, tēlaino domāšanu un radošo pašizpausmi, sekmētu skolēnu emocionālo un intelektuālo attīstību. Un tā 30.aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijā visus ciemiņus – Krāslavas novada 6.klašu skolēnus - sagaidīja karalis, karaliene un princese un aicināja uz  lasītāju konferenci “Latviešu un krievu tautas pasakas”. Vairākus mēnešus skolēni gatavojās
konferencei: lasīja pasakas, zīmēja ilustrācijas, veidoja pasaku tēlus, inscenēja pasakas. Atbildot uz viktorīnas jautājumiem, bija iespēja salīdzināt latviešu un krievu tautas pasaku varoņus un sižetus.

Konferencē skolēniem kopā ar Krāslavas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājām Aiju Jakoveli, Ingrīdu Grišāni, Ilgu Stikuti un Dainu Andžāni bija iespēja atcerēties pasaku sižetus un varoņus, pašiem sacerēt pasakas, pārbaudīt, cik uzmanīgi un vērīgi lasītāji viņi ir, kā arī iejusties dažādu pasaku varoņu tēlos.

            Konferences 2.daļā skolēni piedāvāja klātesošajiem nelielus teatrālus uzvedumus:


Indras vidusskolas 6.klases skolēni ar skolotāju Ilonu Bunto
parādīja pasaku “ Teremok”, Izvaltas pamatskolas skolēni ar skolotāju Ligitu Stivriņu – pasaku “Vilks un septiņi kazlēni”, Robežnieku pamatskolas skolēni ar skolotāju Marinu Ignatjevu iepriecināja ar  priekšnesumu un pastāstīja par pasākumiem, kas notika skolā, gatavojoties lasītāju konferencei.

            Noslēgumā skolēni, kuri piedalījās zīmēšanas konkursā, viktorīnā un radošo darbu konkursā, saņēma balvas un diplomus.

            Skolēni atzina, ka viņiem “patika piedalīties konferencē, bija ļoti interesanti ” , “sākumā bijām nedroši, kautrējāmies uzstāties, priecājamies, ka visu paveicām diezgan labi”, “patika atbildēt uz viktorīnas jautājumiem, uzzinājām daudz jauna”, “gatavojāmies ilgi, bija daudz jāpaveic, bet tagad priecājamies par paveikto”, “nebijām pārliecināti, vai patiks mūsu uzstāšanās, bet domājam, ka viss izdevās”, “patika lasīt pasakas”, “gatavojoties konferencei, izlasījām daudz pasaku”.

        

   Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par aktīvu piedalīšanos  Krāslavas  novada 6.klašu skolēnu lasītāju konferencē, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājām un 7.a klases skolēniem par palīdzību konferences organizēšanā, kā arī Izglītības un kultūras nodaļai par finansiālu atbalstu balvu iegādei.

                                                                                                                                                                                                                            Dina Skudra

    Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja,

 krievu valodas (svešvalodas) metodiskās apvienības vadītāja

 

 

Comments