Jaunumi‎ > ‎

2012.06.06.-2

Publicēja 2012. gada 6. jūn. 08:48Vjačeslavs Smuļko   [ atjaunināts 2012. gada 6. jūn. 08:48 ]
    Krāslavas Valsts ģimnāzija izsludina skolēnu uzņemšanu ģimnāzijas 10. klasēs. Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Krāslavas Valsts ģimnāzijas kancelejā līdz 2012. gada 12. jūnijam.
    Piesakoties uzņemšanai 10. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:
  • skolas direktoram adresēts vecāku (aizbildņu) vai skolēna personisks iesniegums;
  • pases vai dzimšanas apliecības kopija;
  • apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu;
  • skolēna medicīniskā karte 026/u;
  • izraksts no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes 027/u par iepriekš izdarītām profilaktiskām vakcinācijām;
    Uzziņas pa tālruni: 65622095, 65622096.
Comments