Jaunumi‎ > ‎

Aicinājums 6. un 9. klašu skolēniem un viņu vecākiem

Publicēja 2011. gada 31. maijs 23:18Vjačeslavs Smuļko   [ atjaunināts 2011. gada 31. maijs 23:40 ]
   Krāslavas Valsts ģimnāzija izsludina skolēnu uzņemšanu ģimnāzijas 10. klasēs. Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Krāslavas Valsts ģimnāzijas kancelejā līdz 2011. gada 15. jūnijam. 

Piesakoties uzņemšanai 10. klasē jāiesniedz šādi dokumenti: 
- skolas direktoram adresēts vecāku (aizbildņu) vai skolēna personisks iesniegums; 
- pases vai dzimšanas apliecības kopija; 
- apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu; 
- skolēna medicīniskā karte 026/u; 
- izraksts no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes 027/u par iepriekš izdarītām profilaktiskām vakcinācijām.

...

    
Krāslavas Valsts ģimnāzija izsludina skolēnu uzņemšanu proģimnāzijas 7. klasēs. Nepieciešamos dokumentus - vecāku iesniegums un skolēna liecība par 6. klasi – lūdzam iesniegt skolas kancelejā līdz 2011. gada 14. jūnijam. Skola nodrošina visus 7. klašu skolēnus ar mācību grāmatām.

...

    Uzziņas pa tālruni: 65622095, 65622096.

Comments