• Vācu valodas diena Rēzeknē Šī gada 24.janvārī Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni Pauls Nartišs, Viktorija Neverovska, Sintija Skerškāne un Jolanta Markeviča vācu valodas skolotājas Romualdas Vešteres vadībā pārstāvēja skolu Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (turpmāk tekstā ...
    Publicēja 2017. gada 9. febr. 03:06 plkst. Sandra Nemenonoka
  • Valsts ģimnāziju metodisko darbinieku seminārs Krāslavas Valsts ģimnāzijā. 2008.gadā mūsu skola ieguva Valsts ģimnāzijas statusu, un visu šo laiku, aktīvi iesaistoties valsts ģimnāziju organizētajos pasākumos, tas ir, semināros, konkursos, olimpiādēs, kā arī paši organizējot šāda veida pasākumus ...
    Publicēja 2016. gada 16. dec. 10:44 plkst. Sandra Nemenonoka
  • “Nikolaustag “svētki Daugavpils Universitātē Decembris ir tumšākais mēnesis diennakts cikla ziņā, bet ļoti gaišs pateicoties saviem daudzajiem svētkiem. Daugavpils Universitātes Vācu valodas tālākizglītības centrs dāvāja brīnišķīgu iespēju regiona skolēniem, kuri mācās vācu valodu, iejusties ...
    Publicēja 2016. gada 16. dec. 10:32 plkst. Sandra Nemenonoka
Parāda ziņas 1 - 3 no 222. Skatīt vēl »
Vācu valodas diena Rēzeknē

Publicēja 2017. gada 9. febr. 02:59Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2017. gada 9. febr. 03:06 ]

Šī gada 24.janvārī Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni Pauls Nartišs, Viktorija Neverovska, Sintija Skerškāne un Jolanta Markeviča vācu valodas skolotājas Romualdas Vešteres vadībā pārstāvēja skolu Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (turpmāk tekstā ATV) rīkotajā Vācu valodas dienā Rēzeknē, kas mums visiem izvērtās par interesantu, izzinošu un daudzveidīgu mācību ekskursiju.

Pasākuma ieskaņā visus klātesošos sveica ATV direktors Aivars Vilkaste, starp citu, vācu valodā. Tad sekoja skolu prezentācijas, kurās komandas iepazīstināja viena otru ar savu pieredzi vācu valodas apguvē un tai veltītajām aktivitātēm, kas regulāri norisinās viņu skolās. Visinteresantākā no 10 pārstāvētajām skolām mums likās pati ATV, kurā mācās tikai 36 skolēni.

Konkursam par Vāciju skolēni vilka lozes un sadalījās jaunās, jauktās komandās, sastāvošās no dažādu skolu audzēkņiem. Mūsu meitenēm paveicās, jo viņas visas kopā tika vienā komandā. Dažādu aktivitāšu laikā skolēni pārbaudīja savas zināšanas Vācijas ģeogrāfijā, sportā, literatūrā, mākslā un kino. Konkursā tika iesaistīti arī atbraukušie vācu valodas skolotāji. Gan gatavojoties, gan paša  pasākuma laikā uzzinājām daudz jauna par Vāciju, kā arī salīdzinājām savas valodas prasmes ar citu skolu skolēniem.


Pēc apbalvošanas viesojāmies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātē, kur apskatījām jaunās laboratorijas un iepazināmies ar modernajām Eiropas līmeņa ierīcēm un izgudrojumiem. Noslēgumā visiem dalībniekiem tika piedāvāta iespēja  apskatīt Rēzeknes pilsētu, tās skaistākās un ievērojamākās vietas atraktīva ģida vadībā.

                                                          Jolanta Markeviča, 11.b klase

Valsts ģimnāziju metodisko darbinieku seminārs Krāslavas Valsts ģimnāzijā.

Publicēja 2016. gada 16. dec. 10:44Sandra Nemenonoka

2008.gadā mūsu skola ieguva Valsts ģimnāzijas statusu, un visu šo laiku, aktīvi iesaistoties valsts ģimnāziju organizētajos pasākumos, tas ir, semināros, konkursos, olimpiādēs, kā arī paši organizējot šāda veida pasākumus, apliecinām savu profesionalitāti un gatavību sadarbībai.

Šī gada 9.decembrī Krāslavas Valsts ģimnāzija pirmo reizi rīkoja semināru valsts ģimnāziju vadības pārstāvjiem – direktoru vietniekiem izglītības, audzināšanas un metodiskajā jomā. Seminārā piedalījās 13 valsts ģimnāziju pārstāvji no 27 ģimnāzijām, lektore Dr.paed.Anita Skalberga un Krāslavas novada Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne.

Seminārs sākās ar Krāslavas Valsts ģimnāzijas ansambļa “Krāslaviņa” uzstāšanos un direktora Jāņa Tukāna uzrunu. Krāslavas novada Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne savā runā sveica klātesošos un uzsvēra, ka valsts ģimnāzijas ir metodiskais centrs, no kura vienmēr tiek saņemts atbalsts, palīdzība un pieredze, kā arī rosināja meklēt jaunus ceļus nepārtrauktam attīstības procesam. Tad semināra dalībniekiem tika sniegta neliela informācija par mūsu skolas vēsturi, ikdienu, sasniegumiem.

Semināra galvenajā daļā dr.paed.Anita Skalberga runāja par vērtību un tikumu izvēli mūsdienu mācību stundā, uzsverot, pirmkārt, ģimenes lomu ikviena skolēna personības pilnveidē, kā arī skolas pozitīvi emocionālās vides nepieciešamību veiksmīga mācību un audzināšanas procesa īstenošanā.

 

Nebūt ne mazāk svarīga bija arī pieredzes apmaiņa, kas notika trijās darba grupās, kuras vadīja direktora vietniece mācību jautājumos Anna Juškeviča un izglītības metodiķe Sandra Nemeņonoka ( darba grupa “Metodiķa darbības virzieni”), angļu valodas skolotāja Ļubova Makareviča un krievu valodas skolotāja Dina Skudra (darba grupa “Digitālo prasmju jēgpilna izmantošana mācību procesā”) un dr.paed.Anita Skalberga un latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Andžāne (darba grupa “Stundas sākums veiksmīgai stundas norisei”). Semināra dalībnieki dalījās pieredzē, bija daudz interesantu ideju par pedagogu inovatīvo darbību, skolotāji stāstīja, kādas jaunas mācību metodes un formas izmanto ikdienā. Grupu darba noslēgumā vadītājas apkopoja iegūto informāciju un prezentēja to klātesošajiem.

Semināra noslēgums bija Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrā, kur tūrisma speciāliste Inta Lipšāne aizrautīgā stāstījumā viesus iepazīstināja ar Krāslavas vēsturi, kā arī piedāvāja nodegustēt „Latgales kulinārā mantojuma centra” sarūpētos gardumus.

Semināra dalībnieki bija sajūsmā par mūsu, latgaliešu, sirsnību, atsaucību un “kolosāli un jēgpilni” noorganizēto pasākumu, kad “piektdienas vakars tālu prom no mājām nemaz nešķiet drūms”.

 

Ilga Stikute,

KVĢ direktora vietniece audzināšanas jautājumos

“Nikolaustag “svētki Daugavpils Universitātē

Publicēja 2016. gada 16. dec. 10:32Sandra Nemenonoka

Decembris ir tumšākais mēnesis diennakts cikla ziņā, bet ļoti gaišs pateicoties saviem daudzajiem svētkiem.

Daugavpils Universitātes Vācu valodas tālākizglītības centrs dāvāja brīnišķīgu iespēju regiona skolēniem, kuri mācās vācu valodu, iejusties “Nikolaustag”- Svētā Nikolaja dienas svinēšanā pēc vācu tradīcijām.

Mūsu skolas skolēniem dalība šajos svētkos jau ir kļuvusi par jauku tradīciju.

Arī šoreiz  08.12.2016. mēs devāmies uz DU lielo aulu kopā ar deviņu citu skolu pārstāvjiem no Latgales un Lietuvas.

Šoreiz visčaklākie vācu Ziemassvētku dziesmu dziedātāji un dzejoļu lasītāji no mūsu skolas bija 9. un 11. klases skolēni  - Rihards Misjuns, Rihards Plociņš, Sintija Skerškāne, Edvīns Gorenko, Armands Rabkevičs, Alise Samsonoviča, Ieva Skerškāne, Oskars Vaivodišs, Raimonds Gorenko, Emīlija Vagale.

Universitāte mūs sagaidīja ar mājīgi klātiem saldumu galdiem, kā arī gardajām balvām, kuras saņēmām pēc uzstāšanās. Koncerts bija izdevies krāsains un sirsnīgs. Viens vakars, kurā iepazinām jaunus Vācu kultūras elementus un pielietojām savas svešvalodu zināšanas.

Esam pateicīgi visiem pasākuma organizatoriem, kā arī skolas administrācijai par transporta un rekvizītu izmaksu kompensēšanu.

                                          

                                           R.Veštere

                                           Krāslavas Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja.

Novembra pasākumi ģimnāzijā.

Publicēja 2016. gada 30. nov. 03:05Sandra Nemenonoka

Novembris ir Latvijas Valsts svētku mēnesis. Visapkārt – presē, radio, televīzijā, internetā – iedzīvotāji arvien biežāk tiek aicināti godināt savu valsti, tās varoņus un arī pašiem augstāk celt galvu, lepnāk runāt par savu tēvzemi. Neviena nemudināti, arī mūsu ģimnāzijas skolēni novembrī piesprauž pie apģērba sarkanbaltsarkanās lentītes, apliecinot savu piederību valstij, valodai un nācijai.

Tradicionāli novembris ģimnāzijā ir dziesmots mēnesis, kad visi un ikviens cītīgi gatavojas iecienītajam latviešu dziesmu konkursam „Skani, mana dziesma, skani Latvijai!”


Šo pasākumu nu jau droši var dēvēt par novada dziesmu konkursu. Pirms astoņiem gadiem uzdrošinājāmies iesākt šādu tradīciju savā skolā, kad klases pilnā sastāvā gatavo dziesmu, veltītu Latvijai. Ar laiku dziesmām klāt nāca arī literārā daļa – skaisti, patiesi vārdi par savu dzimteni, dzimto novadu, pilsētu, skolu… Un izdevās! Jau pēc diviem gadiem aicinājām novada skolas, un atsaucība bija liela.

Arī šogad savu sniegumu piedāvāja Krāslavas pamatskolas 3.klašu ansamblis “Notiņas” un 7.- 9.klašu ansamblis (vadītāja I.Krute), “Varavīksnes” vidusskolas meiteņu trio “NON STOP” un vidusskolas skolēnu jauktais ansamblis (vadītāja R.Andrejeva), Krāslavas gr. Plāteru v. n. poļu pamatskolas ansamblis “Kropeļki” (vadītāja L.Artemenkova), Indras pamatskolas “6.-7.klašu ansamblis “Liesmiņas” (vadītāja R.Andrukoviča), kā arī mūsu viesi (kaut gan, jāsaka, viņi jau sen ir mūsu labi un sirsnīgi draugi) -  Visaginas “Verdenes” ģimnāzijas pārstāvji.


11.novembris ģimnāzijā saistās arī ar radošu darbošanos, veltītu dažādām vērtībām – valsts, patriotisms, tauta, vienotība, ģimene, darbs, attiecības… Šajā dienā, kopīgi darbojoties ar viesiem, radām kopīgus darbus – spēka žogu, skolas puzli, Latvijas vērtību plakātus…

Pirms diviem gadiem Visaginas ģimnāzijas delegācija pirmo reizi kopā ar mums piedalījās lāpu gājienā. Lietuvā šādas tradīcijas nav, tāpēc tas viņiem sagādāja milzīgu prieku un gandarījumu. Un nu jau kuru gadu ”Verdenes” ģimnāzijas skolēni un skolotāji pie mums atbrauc ne tikvien piedalīties tūrisma dienās un sporta sacensībās, bet arī radoši un izglītojoši darboties…Un katru reizi atbraucot lietuvieši mūs patīkami pārsteidz ar saviem priekšnesumiem.  Arī šoreiz viņu uzstāšanās tika uzņemta ar ovācijām.

Pēc nopietnas darbošanās visu dienu pulcējāmies skolā, kur jauniešiem bija iespēja arī izdancoties.

Latvijas valsts dzimšanas dienas priekšvakarā viss skolas kolektīvs kopīgi noskatījās filmu par Latvijas simboliem, bet 7.-9.klašu skolēniem jauktās komandās bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas erudīcijas spēlē “Vai tu pazīsti Latviju?”

Novembris ir pagājis, un visi esam gandarīti ar paveikto. Bet Latvijai svētki vēl tik sākušies!

 

KVĢ latviešu valodas un literatūras skolotāja Aija Jakovele

Latvijas Kultūras kanona konkurss 2016-2017 "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei"

Publicēja 2016. gada 30. nov. 03:00Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2016. gada 30. nov. 03:39 ]

Latvijas Kultūras kanons Latviju sveic ik gadu, aicinot vidusskolēnus piedalīties konkursā. Šogad konkurss norisinās jau 5 gadu un moto šogad ir Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei - ikvienam, ik dienu.


Latvijas Kultūras kanona konkurss vidusskolēniem norisināsies trīs kārtās. Pirmajā, reģionālajā, kārtā 10.novembrī Latgales vēstniecībā "Gors" pulcējās Latvijas Kultūras kanona konkursa 2016-2017 "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" Latgales reģiona dalībnieki.

Krāslavas Valsts ģimnāzija jau piekto gadu piedalās Latvijas kultūras kanona konkursā. Arī šogad piedalīšanās konkursā bija veiksmīga – 1.vieta. Tātad, kopā ar Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu piedalīsies konkursa otrajā un trešajā kārtā.

            Krāslavas Valsts ģimnāziju šogad pārstāvēja 11. klases – Laura Dzalbe no 11.d klases, Sintija Skerškāne un Justīns Stivriņš no 11.c klases.

Konkursa otrā kārta notiks 20. janvārī  Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā "Zirgu pasts", kur  satiksies radošajā darbnīcā ar firmas "Brain Games" pārstāvjiem.

Paldies komandai par radošumu un patstāvību!

Eiropas Valodu dienas pasākums 2016

Publicēja 2016. gada 9. nov. 00:24Sandra Nemenonoka

Jau 15 gadus, sākot ar 2001. gadu, 26. septembrī visas Eiropas valstīs tiek atzīmēta Eiropas Valodu diena. Šīs dienas galvenais mērķis — atbalstīt dažādu valodu mācīšanos gan skolā, gan arī ārpus tās — visa mūža garumā. 

Eiropas Valodu dienas pasākums ir kļuvis par Krāslavas Valsts ģimnāzijas vizītkarti. Tā ir radošu konkursu virkne ar sacensību elementiem, kas palīdz skolēniem pārbaudīt gan savas valodu zināšanas, gan erudīciju. Vairākus gadus Eiropas Valodu diena tika organizēta tikai mūsu skolēniem, bet  pagājušajā gadā tā pārtapa par Krāslavas novada pasākumu: tajā piedalījās Krāslavas, Indras, Kalniešu, Robežnieku pamatskolas, Varavīksnes vidusskolas un, protams, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni.

Šogad uz Eiropas Valodu dienas svinībām Krāslavas Valsts ģimnāzijā tika aicināti Valsts ģimnāziju pārstāvji no visas Latvijas. Kopā olimpiādē un konkursos piedalījās komandas no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas.

Pēc Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora uzrunas sk. Ilga Stikute novadīja mūsu ciemiņiem virtuālo ekskursiju pa Krāslavu. Skolotājiem tika piedāvāta iespēja redzēt Krāslavas skaistumus savām acīm, pastaigājoties pa pilsētu, kamēr viņu skolēni pildīja komandu olimpiādes uzdevumus.

Pēc garšīgām pusdienām dalībnieki piedalījās erudītu konkursā, kurā ietilpa jautājumi par angļu valodas idiomām, angļu valodā runājošo valstu slavenībām, mūziku, ievērojamām vietām. Konkursa noslēgumā dalībnieki demonstrēja savas valodas zināšanas, humora izjūtu un mākslinieciskās spējas, notēlojot galvenās lomas  20 min. laikā sagatavotā lugā.

Diena pagāja nemanot. Paldies skolotājām Ligijai Kolosovskai (Krāslavas Valsts ģimnāzija), Oksanai Petaško (Daugavpils Valsts ģimnāzija), Sabīnei Rutkai (Gulbenes novada valsts ģimnāzija)un Olgai Supei (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija), kuras sagatavoja skolēnu komandas!  Paldies visiem centīgajiem pasākuma dalībniekiem! Ļoti ceram, ka mūsu izglītojošais pasākums visiem patika.

  

Ligija Kolosovska

Ļubova Makareviča

11.d klases spēle „Eiropols- ES aktualitātēm pa pēdām”

Publicēja 2016. gada 9. nov. 00:19Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2016. gada 9. nov. 00:20 ]

Mēs, 11.d klases skolēni, parasti piedalāmies dažādos konkursos. Uzzinot par šo konkursu, tas mūs ieinteresēja, un mēs ar entuziasmu ķērāmies klāt pie tā veikšanas.Izveidot savu spēli šķita vilinoša ideja, tā kā vienlaikus mēs gan iepazīstinātu tās spēlētājus par Eiropas Parlamenta aktivitātēm, gan paši uzzināt ko jaunu.

Runājot par spēli, mums uzreizi nāca prāta galda spēļu idejas – cirks, Twisters, Monopols. Vienojāmies, ka izveidosim savu spēli līdzīgu Monopola principam. Dažādu ēku un filiāļu vietā izvietojām Eiropas Parlamenta( ES kopumā) aktualitātes. Atradām informāciju, apkopojām 9 tematos.

  


Nopirkām materiālu(1,5x3m) spēles zīmēšanai un sazīmējām lauciņus atbilstoši tematiem. Viena no radošākajām mūsu klases skolniecēm  pašas rokām sašuva volejbola bumbas izmēra spilvenveidīgu metamo kauliņu ar vienībām no 1 līdz 6 uz katras no 6 malām.

Viena no galvenajām lietām  bija virtuālā nauda. Mēs izgriezām no krāsainā kartona papīra nelielus taisnstūrīšus, uz kuriem uzlīmējām Eiropas Savienības karodziņus. Izlēmām, ka katrai komandai spēles sākumā būs iedotas 30 „naudiņas”. Pirms katra jautājuma atbildēšanas viņiem būtu jāliek likme, kas būtu 3 – 10 „naudiņu”  apmērā. Ja uz jautājumu ir atbildēts pareizi, viņi saņem uzlikto likmi 2 reizes lielākā daudzumā, bet, ja neatbild, tad zaudē pirms jautājuma izliktās „naudiņas”.

Izlēmām, ka spēli vienlaicīgi spēlēs 4 komandas, kuras varētu sastāvēt no 3 cilvēkiem, un piedāvājām to izspēlēt 10.klašu skolēniem.

 
 
Nolikām spēli aktu zāles centrā, sadalījām skolēnus grupās, sākuma izstāstījām noteikumus parādījām arī Powerpoint prezentāciju- ieskats Eiropas Parlamenta aktualitātēs, jo ne visi par to ikdienā interesējas. Paši  vadījām spēli, sēdējām pie galdiņiem, kur bija izlikti erudītu jautājumi, gaidījām spēlētājus uzmetam katram iedalīto temata nosaukumu, lai varētu uzdot tiem jautājumus. Novadījām spēli trim desmitajam klasēm. Sākumā visi bija nedaudz satraukušies, bet pēc tam atraisījās un vēlējās spēli turpināt pēc iespējas ilgāk.

Esam gandarīti par paveikto, jo pieprasījums pēc spēles turpinās......


11.d klases skolēni.  

Valsts ģimnāzijām Latvijā -20

Publicēja 2016. gada 6. nov. 22:18Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2016. gada 6. nov. 22:30 ]

          27.oktobrī Krāslavas Valsts ģimnāzijas delegācija piedalījās konferencē „21.gadsimta izaicinājumi Valsts ģimnāzijām”. Konference notika Valmierā un bija veltīta Valsts ģimnāziju pastāvēšanas 20.gadadienai. Krāslavas Valsts ģimnāzija šo godpilno statusu ieguva 2008.gadā.

        Konferencē ģimnāziju pārstāvjus sveica Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Un neskatoties uz to, ka tieši ģimnāziju skolotāji izrādījās lielākie zaudētāji algu reformas rezultātā, ministrs akcentēja Valsts ģimnāziju lomu izglītības kvalitātes paaugstināšanā un atbildēja uz daudziem konferences dalībnieku jautājumiem.

        Ar interesi klātesošie noklausījās Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša priekšlasījumu par „Zinātnes lomu Cilvēka skaistuma ideāla radīšanā mākslā”.

          Diskusijas izraisīja arī akadēmiķes, profesores Maijas Kūles lekcija „Eiropas Savienības aicinājums veidot domājošu sabiedrība un izglītības vērtība mūsdienās”

    

     Ģimnāziju pārstāvji darba grupās sprieda par jauna gadsimta izaicinājumiem un konkurentspējīgas, domājošas, uz inovācijām orientētas jaunas paaudzes izglītošanu.

          Konferences dalībniekus sveica Valmieras Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris „Si bemol”.

 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja

Viktorija Naļivaiko.

Ģimnāzisti sveic Knutu Skujenieku skaistajā jubilejā.

Publicēja 2016. gada 3. okt. 04:09Sandra Nemenonoka

 “Spilgta, radoša personība, cilvēks, kura dzīve iedvesmo un liek domāt,” tā latviešu dzejniece Liāna Langa raksturo Knutu Skujenieku, latviešu literatūras klasiķi,  izcilo dzejnieku, atdzejotāju un literatūras kritiķi, kam 5.septembrī apritēja 80 gadi. Par godu šim notikumam septembrī notika daudz un dažādu pasākumu.


Mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.c klases skolēnu grupiņa – Samanta Sozvirska, Sintija Skerškāne, Inese Maslova, Inta Trunoviča, Armands Vecelis -  un skolotājas Aija Jakovele un Ilga Stikute, 27.septembrī devāmies uz Rīgu, Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai klātienē godinātu jubilāru. Sveikšana notika LNB smailē, no kuras, raugoties pa logu sienu, ir redzama visa Rīga. Pati daba sumināja dzejnieku, veltot tam siltu, saulainu dienu, bet tas nav salīdzināms ar sirsnīgajiem, patiesajiem vārdiem, kas tika veltīti K.Skujeniekam. Šajā pasākumā tika prezentēta arī dzejnieka bibliogrāfija, kura tiks izdota vien maijā, un jāpiebilst, ka K.Skujenieks Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir dāvinājis vairāk nekā 2000 grāmatu! Pasākums bija ļoti sirsnīgs un…jautrs, jo dzejnieka optimisms un pašironija radīja patīkamu, brīvu, nepiespiestu atmosfēru. Pasākuma galvenais simbols bija poga (dzejolis “Poga”), un tās formā bija arī kliņģeris, ar ko dzejnieks dāsni cienāja savus viesus.


Pēc sveikšanas notika konference "Un reizēm pietiek viena vārda", kurā tika lasīti referāti, veltīti dzejnieka daiļradei – dzejai un  atdzejojumiem. Nosauksim visus, kas uzstājās konferencē, jo tas patiešām ir mūsu literatūras zieds - latviešu dzejnieks un tulkotājs Uldis  Bērziņš, filoloģijas zinātņu doktore, LU SZF profesore Skaidrīte Lasmane, filoloģijas zinātņu doktore, literatūrkritiķe Anda Kubuliņa, literatūrzinātniece, valodniece, publiciste, rakstniece, politiķe Janīna Kursīte, lietuviešu literatūrzinātniece Gintare Bernotiene, LNB sociālo un humanitāro zinātņu lasītavas galvenā bibliogrāfe Astra Šmite, literatūrvēsturnieks, filoloģijas doktors, LU asociētais profesors  Viesturs Vecgrāvis, filoloģijas zinātņu doktore, DU Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta profesore, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta literatūras vēstures daļas pētniece Maija Burima, latviešu dzejnieks un literatūrzinātnieks Marians Rižijs (Māris Salējs), LU Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs, literatūras vēsturnieks Raimonds Briedis,  latviešu dzejniece un literatūras skolotāja  Iveta Ratinīka un literatūrzinātnieks, latviešu folkloras pētnieks Aldis Pūtelis. Mums īpaši atmiņā palika S.Lasmanes, M.Burimas un A.Pūteļa uzstāšanās.

Neņemot vērā to, ka bijām mērojuši tālu ceļu, mēs guvām vērtīgu pieredzi un informāciju, kā arī iespēju vēl labāk iepazīt dzejnieku un viņa daiļradi.  Visu braucēju vārdā vēlamies pateikties Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Tukānam par atbalstu mūsu idejas īstenošanai, kā arī savai latviešu valodas skolotājai Ilgai Stikutei par sniegto iespēju piedalīties šādā pasākumā. 

 

KVĢ 11.c.kl.skolēni,

pasākuma “Un reizēm pietiek tikai viena vārda” dalībnieki.

Jauniešu nometne “Domā globāli, rīkojies lokāli!”

Publicēja 2016. gada 3. okt. 04:07Sandra Nemenonoka

Tas, ko mēs saņemam, nodrošina mūsu eksistenci.

Tas, ko mēs atdodam, veido mūsu dzīvi.
/Vinstons Čērčils/

Man patīk vērot cilvēkus, dabu, to, kas notiek apkārt, un redzu, ka progress pasaulē ir neapstādināms. Tehnoloģijas attīstās - cilvēki dara visu, lai dabūtu savā īpašumā jaunāko viedtālruņa modeli, kinoteātros var izjust viļņu šūpošanos, pavasara vēja glāstus, pilnveidojas dažādas zinātnes, pasaulē katru brīdi tiek atklātas jaunas vielas... Tas it nemaz nav slikti. Bēdīgi ir, lūk, kas – šodienas jaunieši (pareizāk, lielākā daļa jauniešu) grimst savās mazajās pasaulītēs, kas ietilpst vienā telefonā. Tai skaitā arī es, piederoša jaunajai paaudzei, nevaru iedomāties savu ikdienu bez mobilā tālruņa.


Kādā interneta vietnē, "rokoties" pa savu telefonu, izlasīju šokējošu ziņu - mūsdienās ASV ir vairākas paaudzes, kas nekad nav redzējušas Piena ceļu! Iemesls tam ir gaismas piesārņojums, kā izteikušies itāļu un amerikāņu zinātnieki, jo zvaigžņu joslu vairs nevar novērot trešdaļa cilvēces. Taču esmu pārliecināta, ka starp mums ir arī tādi, kas nav redzējuši ne Piena ceļu, ne apkārt esošo skaistumu, jo nekad nav skatījušies nekur citur kā vien mazajā ekrānā. Tāpēc pretēji progresam pastāv arī regress, kas, lai cik skumji tas arī būtu, lielākoties ietekmē cilvēciskumu un maina mūsu dzīves vērtības...
Bet, lai šis raksts nebūtu vien drūmos toņos, teikšu, ka viss vēl nav zaudēts. Un īpaši pie mums – Krāslavā, kad septembrī Krāslavas Valsts ģimnāzijas jaunieši savās telpās mīļi uzņēma jauniešus no Norvēģijas Sarkanā Krusta un skolēnus no Dagdas, Andzeļiem, Ezerniekiem, Šķaunes, Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas. Vadot nodarbības kopā ar Intu Gribuli, Krāslavas novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” psiholoģi, izvirzījām mērķi - kā mēs, jaunieši, varētu attīstīt labdarību dzimtajā novadā, noskaidrot, kādas ir mūsu iespējas, lai sniegtu palīdzību tiem, kam tā visvairāk ir nepieciešama un varbūt ne tikai svētkos atnākot un sniedzot labdarības koncertus, bet arī ikdienā. Man par patīkamu pārsteigumu mani sabiedrotie izrādījās ieinteresēti notiekošajā, labprāt piedalījās grupu darbos, izteica dažādus priekšlikumus, ko mēs visi kopīgi varētu darīt Sarkanā Krusta ietvaros Katras dienas nobeigumā, prezentējot paveikto darbu, nonācām pie slēdziena, ka, lai palīdzētu citiem, lai darītu labu, nevajag daudz - lai sarīkotu rudens talku un palīdzētu kādai vecmāmuļai uzkopt dārzu, pagalmu, māju, nav vajadzīgas zelta monētas; un tik modernajos, skārienjūtīgos viedtālruņos nav jāmeklē pasakas, ko pastāstīt kādam mazulim, kurš nav dzirdējis par karaļvalsti aiz trejdeviņiem kalniem; un paklīdušu vai patversmes suni nav noteikti jābaro ar dārgāko barību… Šāda veida palīdzību mēs varam nodrošināt ar to, kas mums katram jau ir - rūpes, mīlestība, cieņa, atbalsts un, galvenais, vēlme dāvāt citiem prieku.

Liels gandarījums bija par to, ka mūsu darbošanās nepalika vien sarunu līmenī, bet gan tika izstrādāts rīcības plāns, ko tagad, ciešāk sadarbojoties ar jauniešiem arī mēģināsim īstenot katrs savā dzīvesvietā – Dagdā, Andzeļos, Ezerniekos, Šķaunē, Krāslavā.
Aicinu visus un ikvienu - darbosimies kopā, padarot gan savu, gan citu ikdienu par maziem svētkiem. Neskatoties uz tik straujo dzīves ritmu, uz rudens drūmajām lietavām, mēs varēsim radīt gaišāku un cerīgāku skatu uz pasauli, pilnveidojot arī sevi.

Mīļu paldies visu dalībnieku vārdā saku Sandrai Molotokai, Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas komitejas izpilddirektorei, par piedāvāto iespēju darboties šādās aktivitātēs un Ilgai Stikutei, Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei, par sirsnīgo uzņemšanu un atbalstu mūsu ideju īstenošanā.Anita Rihlicka, jauniešu nometnes “Domā globāli, rīkojies lokāli!” dalībniece

1-10 of 222

Comments