• “Nikolaustag “ Daugavpils Universitātē Decembra sākumā mūsu skolas 2. stāvā biežāk nekā parasti ir dzirdamas dziesmas vācu valodā – tas nozīmē, ka tuvojas Svētā Nikolaja dienas svētki DU Vācu valodas tālākizgītības centrā. Mūsu skolas skolēni ...
   Publicēja 2017. gada 12. dec. 22:30 plkst. Sandra Nemenonoka
  • Daugavpils izglītības iestāžu direktoru un direktoru vietnieku viesošanās Krāslavas Valsts ģimnāzijā. “Tik radoša, kompetenču izglītības gaisotnē balstīta darbošanās skolā, jauks, sirsnīgs un saliedēts pedagogu kolektīvs, smaidīgi, pretimnākoši un idejām bagāti skolēni, mājīgas telpas...!” šādām atziņām neskopojās no Daugavpils atbraukušie pedagogi – astoņpadsmit ...
   Publicēja 2017. gada 12. dec. 22:24 plkst. Sandra Nemenonoka
  • Uzvara informātikas olimpiādē valstī. Mūsdienās tehnoloģiju pasaulē arvien nozīmīgāku lomu ieņem atklātā pirmkoda programmatūra. Ikdienā nemaz neapzinoties, ar to saskaras ikkatrs interneta lietotājs, jo atklātā pirmkoda operētājsistēma Linux spēcina ap divām trešdaļām tīmekļa ...
   Publicēja 2017. gada 4. dec. 05:14 plkst. Sandra Nemenonoka
  Parāda ziņas 1 - 3 no 254. Skatīt vēl »
“Nikolaustag “ Daugavpils Universitātē

Publicēja 2017. gada 12. dec. 22:30Sandra Nemenonoka

Decembra sākumā mūsu skolas 2. stāvā biežāk nekā parasti ir dzirdamas dziesmas vācu valodā – tas nozīmē, ka tuvojas Svētā Nikolaja dienas svētki DU Vācu valodas tālākizgītības centrā. Mūsu skolas skolēni, kuri mācās vācu valodu, turp dodas jau vairākus gads pēc kārtas. Arī šogad 8.decembrī DU Lielā aula bija Ziemassvētku noformējumā un smaržoja pēc mandarīniem un piparkūkām.


Mūsu “Nikolaja bērni” šogad bija 10. un 12.klases vācu grupas skolēni. Mēs dziedājām trīs mazāk dzirdētas, bet ļoti skaistas vācu Ziemassvētku un garīgās dziesmas.

Tas bija ļoti skaists pasākums.

Daugavpils izglītības iestāžu direktoru un direktoru vietnieku viesošanās Krāslavas Valsts ģimnāzijā.

Publicēja 2017. gada 12. dec. 22:24Sandra Nemenonoka

“Tik radoša, kompetenču izglītības gaisotnē balstīta darbošanās skolā, jauks, sirsnīgs un saliedēts pedagogu kolektīvs, smaidīgi, pretimnākoši un idejām bagāti skolēni, mājīgas telpas...!” šādām atziņām neskopojās no Daugavpils atbraukušie pedagogi – astoņpadsmit skolu pārstāvji. “Vēlme viesoties jūsu skolā radās jau sen, jo informācija par skolas dzīvi un sasniegumiem raisīja interesi un vēlmi gūt pieredzi. Arī tiekoties ar jūsu skolas pedagogiem dažādos tālākizglītības kursos, varēja saprast, ka dzīve skolā ir labi pārdomāta, izplānota. Vārdu sakot – skolā viss notiek un notiek augstā līmenī”.

Un tā arī patiesība ir – mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzijas saime, vienmēr esam atklāti sadarbībai, priecājamies, ka mūsu pieredze kādam noder, palīdzam īstenot idejas, esam pretimnākoši un atbalstām ikvienu.  Daugavpils administrāciju pārstāvji uzmanīgi noklausījās informāciju par skolas ārpusstundu aktivitātēm, ar sajūsmu noskatījās 7.klases un 12.klašu sagatavotos priekšnesumus,  diskutējām par skolas metodisko darbu, kompetenču pieeju mācību procesā, vērtēšanas sistēmu, skolu akreditācijām un daudz par ko citu. Ekskursijas laikā pa skolu kolēģi uzmanību pievērsa mierīgajai gaisotnei, kas bija vērojama arī starpbrīžu laikā.

Pēc sātīgajām pusdienām devāmies viesiem izrādīt pilsētu. Apmeklējām sv. Ludvika Romas katoļu baznīcu, kur mūsu skolotāja (jo, kā saka, bijušo skolotāju nav) Anna Vagale pastāstīja par baznīcas vēsturi. Krāslavas Novadpētniecības un mākslas muzeja speciālists, mūsu absolvents Eduards Danovskis atraktīvi sniedza informāciju par pilsētas vēsturi, bet TIC telpās aplūkojām Olgas Gribules (arī mūsu absolventes!) leļļu izstādi.

Mājupceļā ciemiņi devās gandarīti par pavadīto dienu, apsolot turpināt sadarbību un kopā būšanu.

 

I.Stikute,

KVĢ direktora vietniece

Uzvara informātikas olimpiādē valstī.

Publicēja 2017. gada 4. dec. 05:14Sandra Nemenonoka

sdienās tehnoloģiju pasaulē arvien nozīmīgāku lomu ieņem atklātā pirmkoda programmatūra. Ikdienā nemaz neapzinoties, ar to saskaras ikkatrs interneta lietotājs, jo atklātā pirmkoda operētājsistēma Linux spēcina ap divām trešdaļām tīmekļa serveru. Diemžēl mūsdienu mācību programmās nepietiek laika to pamatīgi apskatīt. Lai šo tēmu skolēni padziļinātu, mēģinātu pētīt arī paši, Ekonomikas un Kultūras augstskola sadarbībā ar Alberta koledžu un Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociāciju 29. novembrī rīkoja informātikas olimpiādi "Open Mind", kurā tika pārbaudītas skolēnu prasmes darbā ar atklātā pirmkoda programmatūru. Šogad arī es piedalījos kā Krāslavas Valsts ģimnāzijas pārstāvis.

       Olimpiāde norisinājās pārsteidzoši šaurā dalībnieku lokā - tikai 19. Taču konkurence izrādījās sīva.


       Olimpiādes uzdevumos bija ietverts gan erudīcijas tests par dažādiem atklātā pirmkoda programmatūras faktiem un vēsturi, gan praktiskā daļa, kuras ietvaros vajadzēja uz virtuālās mašīnas uzstādīt doto Linux distributīvu un to pielāgot. Jāatzīst, ka šo uzdevumu saturs bija ļoti praktisks, jo lielāko daļu no tiem, manuprāt, būtu jāprot veikt katram cilvēkam, kurš ikdienā izmanto datorus nopietna darba veikšanai.

     Diemžēl uz olimpiādes noslēgumu palikt neizdevās, jo bija ierobežotas iespējas ar sabiedrisko transportu laicīgi ierasties atpakaļ mājās, taču jau pa ceļam ar mani sazinājās olimpiādes organizatori, lai nodotu, ka šogad Krāslavas Valsts ģimnāzija ir ieguvusi godpilno 1.vietu. Uzvara šajā olimpiādē nodrošina man budžeta vietu studijām EKA vai AK, kā arī skolai organizatori dāvina planšeti un pārsteiguma balvu no LATA.

       Vēlos izteikt īpašu pateicību informātikas skolotājām Nataļjai Loskutovai un Sandrai Nemeņonokai par piedāvāto iespēju piedalīties šajā pasākumā.

 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

 11.c klases skolnieks Pauls Nartišs.

Latvijas Valsts ģimnāziju matemātikas erudīti tiekas Krāslavā

Publicēja 2017. gada 29. nov. 03:11Sandra Nemenonoka

Pitagora filozofijas pamats ir gaužām vienkāršs, viņš cilvēkus iedalīja 3 grupās: tajos, kam svarīga manta, tajos, kam svarīgs gods, un tajos, kam svarīga gudrība. Matemātikas olimpiāde un erudīcijas konkurss ir gudrības kalve.

Krāslavas Valsts ģimnāzija 9. gadu rīko Latvijas Valsts ģimnāziju komandām šo pasākumu - komandu olimpiādi un erudītu konkursu matemātikā. Komandu olimpiāde nozīmē, ka piedāvātos 7 uzdevumus risina visa komanda kopīgi, paši izlemjot, kā sadalīs pienākumus. Uzdevumu komplektā vienmēr ir uzdevums, kuru var risināt, izmantojot kādu matemātisko spēli, kura katrai komandai tiek sagatavota vai nu no kartona izgrieztām figūrām, vai arī kā šoreiz - no saplākšņa izgrieztām figūrām. Spēli izgatavoja Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pasniedzējs  Jānis Kuklis,  par ko esam viņam ļoti pateicīgi. Savukārt erudītu konkurss norit 5 kārtās, un jautājumi saistīti ar matemātiķiem – zinātniekiem, kā arī citu eksakto zinātņu pārstāvjiem, par dažādiem zinātnieku izteikumiem, domām, atklājumiem, teorēmām un sakarībām, kas nosauktas zinātnieku vārdos. Erudītu konkursā tiek izmantots arī Laimes rats, jautājumu novērtēšanai ar noteiktu punktu skaitu, kā arī dažādi citi interesanti elementi.  Uz šo pasākumu brauc komandas no Rīgas 2. Valsts ģimnāzijas, Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes 1. Valts ģimnāzijas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Siguldas Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas. Šogad pasākumā piedalījās Daugavpils Valsts ģimnāzija, ko pārstāvēja komandas, Jēkabpils Valsts ģimnāzija ar vienu komandu, Rīgas 2. Valsts ģimnāzija ar 3 komandām, kā arī mūsu skolas viena komanda.

Komandu olimpiādē labākie bija Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komanda, 2. vietu ieguva Visas Daugavpils Valsts ģimnāzijas komandas un Rīgas 2. valsts ģimnāzijas divas  10. klašu komandas, 3. vieta Rīgas 2. Valsts ģimnāzijas 11. klašu komandai un mūsu skolas komandai. Savukārt, erudītu konkursā labākie bija Daugavpils Valsts ģimnāzijas 11. klašu komandai, 2. vieta - mūsu skolas komandai un Rīgas 2. Valsts ģimnāzijas komandām, 3. vieta Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komandai un Daugavpils 10. un 12. klašu komandām.

Kā atzina skolēni, tad vislielākā interese bija par uzdevumu, kurā varēja izmantot spēli, tāpat patika erudīcijas konkursā piedāvātās iespējas ar Laimes ratu  un jautājuma novērtēšanu. Skolēni teica paldies par pusdienām un tējas pauzi, ko sagatavoja skolas pavāre Valentīna Kazimirova.

Balvās visas skolas saņēma ne tikai saldo balvu un diplomu, bet arī pa vienai spēlei.

Viesu komandu skolotājas pateicīgas skolas direktoram Jānim Tukānam par ekskursiju pa Krāslavu.

 

A.Juškeviča,

KVĢ direktora vietniece mācību jomā,

matemātikas skolotāja

Ģimnāzijas debatējājiem rudens debašu turnīros dubultuzvara Latgalē un uzvara nacionālajās debatēs

Publicēja 2017. gada 29. nov. 01:37Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2017. gada 12. dec. 22:30 ]

9.novembrī Daugavpilī  ģimnāzijas debatētāji piedalījās kārtējā Latgales reģiona debašu turnīrā 10.-12.klašu skolēniem. Debašu tēma-"Latvijas sabiedrībā ir/ nav pieprasījums pēc kvalitatīva mediju satura"

Jauniešiem šī tēma šķiet interesanta un vienlaicīgi arī sarežģīta, jo informācijas daudzums ir milzīgos apjomos, tādēļ jāmāk to apstrādāt, analizēt un izdarīt savus secinājumus. Medijpratība ir svarīga tagad- laikā, kad parādās dažādas viltus ziņās, populistiskas publikācijas, kuras maldina sabiedrību.


Visvairāk punktu un 1.vietu debašu turnīrā Daugavpilī ieguva 12.klases komanda- Samanta Sozvirska, Emīls Stivriņš un Sintija Skerškāne.


2.vietu, atstājot aiz sevis Rudzātu un Daugavpils komandas, ieguva 11.klašu komanda Dominika Podjava, Viktorija Neverovska un Leo Lisicins.

Tikpat veiksmīgs izrādījās arī nacionālais turnīrs Jelgavā.

Tajā piedalījās 20 komandas no visiem Latvijas reģioniem. Ģimnāzijas komanda, kuras sastāvā bija Samanta Sozvirska, Emīls Stivriņš un Sintija Skerškāne uzvarēja trīs turnīra kārtās, pusfinālā pārspēja Cēsu Valsts ģimnāzijas komandu, bet finālā bija labāki par Jelgavas Valsts ģimnāziju.

Debates iemāca tās kompetences, par kuru ieviešanu šodien spriež izglītības eksperti- tas ir spēja radoši domāt, analizēt informāciju, sintezēt jaunu saturu, balstoties uz atlasīto materiālu. Arī debašu tēma bija  svarīga, jo viena no mūsdienu kompetencēm, kas jāapgūst skolā ir medijpratība- prast atlasīt informāciju un saprast, kas ir kvalitatīvs medijs.

Viktorija Nalivaiko

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja, debašu trenere

SKANI, DZIESMA!

Publicēja 2017. gada 28. nov. 05:12Sandra Nemenonoka

Novembris mūsu skolā ir ļoti saspringts mēnesis. Bet ne jau tāpēc, ka pamazām tuvojas semestra beigas, bet gan tāpēc, ka novembris ir pasākumiem bagāts ne tikai mūsu skolā, bet arī Valstī.

Nu jau devīto gadu pēc kārtas skolā norisinās dziesmu festivāls. Iesākumā tas bija jauks pasākums skolas mērogā, kur katra klase uzstājās ar savu dziesmu, veltītu Latvijai. Galvenais konkursa nosacījums – jādzied visiem klases skolēniem. Bet nu jau gadus piecus šo pasākumu dēvējam par festivālu, jo ar savu līdzdalību mūs pagodina ne vien pilsētas un novadu skolu dziedošie kolektīvi, bet arī mūsu sadraudzības pilsētas Lietuvā Visaginas “Verdenes “ ģimnāzijas kolektīvs. Jāsaka vairāk – šis pasākums jau otro gadu pēc kārtas notiek Krāslavas kultūras namā, jo mūsu skolas aktu zālē vairs tam nepietiek vietas ne uz skatuves, ne skatītāju rindās.

Arī šogad 15. novembrī mūsu dziesmu konkursa – festivāla „Ai, Latgale, tu dvēselīte mana!” koncerta daļu ar jaukām un skanīgām dziesmām kuplināja Varavīksnes vidusskolas ansamblis “Skolas kvartāls”(vadītāja R. Andrejeva), pamatskolas vokālie ansambļi “Notiņas” (vadītāja I. Krute) un “Podziņas”(vadītāja V. Geka), kā arī Izvaltas pamatskolas 7.-9.kl. meiteņu ansamblis (vadītāja S. Stivriņa).

Šajā pasākumā debija bija arī mūsu 7. klašu skolēnu vokālajam ansamblītim, ko vada jauna un talantīga skolotāja Alise Ciburevkina, kura šogad ir pārņēmusi arī ģimnāzijas jauktā kora vadību.

Kad ciemiņi un mūsu pašmāju pašdarbības kolektīvi bija beiguši savu uzstāšanos, varēja sākties konkurss. Gaisā virmoja satraukuma dzirkstis. Visi klašu kolektīvi bija gatavojušies godam. Katrs priekšnesums bija ar savu īpašo pieskaņu. Redzējām teatralizētus priekšnesumus, dzirdējām skanīgas dziesmas gan latgaliešu, gan latviešu valodā…

Ir patīkami konstatēt, ka klašu priekšnesumu izpildījuma līmenis aug. Ja pirsmsākumos tie bija kautrīgi mēģinājumi kopīgi nodziedāt kādu dziesmu, tad šobrīd tas ir priekšnesums, kas papildināts gan ar solo dziedāšanu, gan ar dažādu mūzikas instrument spēlēšanu, kā arī skolēni liek lietā savas aktierspējas. Kā rezultātā žūrija, spriežot cītīgi un nopietni, piešķīra pamatskolas grupā:

1. vietu 8. klasei (kl. audz. D. Andžāne);

2. vietu dalīja 7. klase (kl. audz. A. Mateja) un 9. klase (kl. audz. D. Skudra).

Savukārt vidusskolas grupā vietu sadalījums ir šāds:

1. vietu dalīja 12. c klase (kl. audz. L. Andžāne) un 12. d klase (kl. audz. V. Nalivaiko);

2. vietu dalīja 10. c klase (kl. audz. I. Stikute) un 11. c klase (kl. audz. A. Jakovele);

3. vietu dalīja 11. b klase (kl. audz. R. Veštere) un 12. b klase (kl. Audz. I. Balule)

Pasākums ir noslēdzies, pārņem milzīga gandarījuma sajūta pēc krietni paveikta darba. Šāda veida konkursi viennozīmīgi ir klases kolektīvu saliedējoši pasākumi. Arī 10.ab klases skolniece Aļona Pavlovska uzsvēra: “Krāslavas Valsts ģimnāzija ir skola ar skaistu nosaukumu, kuplu skolēnu skaistu, kuriem ir dažādas intereses un nodarbošanās brīvajā laikā. Visi vidusskolas skolēni vai nu dejo, vai dzied, vai spēlē teātri.Tas laikam arī ir svarīgs faktors tam, ka priekšnesumu līmenis ar katru gadu aug. Un šis pasākums veidojas arvien grandiozāks un varenāks.”

Krāslavas Valsts ģimnāzijas
skolotāja A. Jakovele

“Nāc spēlēt!”

Publicēja 2017. gada 27. nov. 03:06Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2017. gada 28. nov. 02:39 ]

Tieši šāds aicinājums nedēļas laikā mudināja Krāslavas Valsts ģimnāzijas audzēkņus un skolotājus 22.novembri izplānot tā, lai vakarā ar labu noskaņojumu un azarta pilni varētu ierasties skolā uz skolēnu pašpārvaldes rīkoto spēļu vakaru.

Un tas izdevās! Līdz pat plkst.20.00 skolas telpās darbojās tie, kas atnāca draudzīgā kompānijā lietderīgi un varbūt vēl neierasti pavadīt laiku. 


Skolēni pārbaudīja savas koncentrēšanās spējas, «izkustināja» savus prātus un kārtējo reizi pierādīja, ka viņi ir visatjautīgākie un visjaukākie. Spēlējot tādas spēles kā «UNO», «21», pingpongu, «Pingvīnu», pokeri, «Jūras kauju», «BINGO», dambreti un šahu, kā arī risinot dažādas matemātiskas spēles, kā “Pentamino”, “Mezglu raisīšana” un daudzas citas, kurām pat nosaukumus izdomāt nevarēja, dalībnieki krāja sev punktus, kurus vēlāk samainīja «kasē» pret žetoniem, lai, tos sakrājot vairumā, samainītu pret saldajām balvām. Lai gan dalībnieku skaits nebija pārāk liels, pie “kases” radās sastrēgumi un, lai rindas gaidīšanas laiks būtu interesantāks un ne tik garlaicīgs, skolēni aktīvi pārbaudīja savu izturību, spēlējot «Twister» un dejojot «Just Dance», kā arī spēlējot «Klasītes» un «Monopolu».

Vakara noslēgumā balvu ieguvējiem un visiem dalībniekiem sanāca jauka un interesanta fotosesija, kuras laikā skolēni dalījās savos iespaidos un dāvināja pozitīvas emocijas un laimīgus smaidus viens otram.

Paldies visiem, kas atbalstīja mūsu ideju! Paldies ģimnāzijas administrācijai par sagādātajiem pārsteigumiem skolēniem!

 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
skolēnu parlamenta prezidente A.Samsonoviča

Ekskursija uz Cēsu pili

Publicēja 2017. gada 27. nov. 03:03Sandra Nemenonoka

Projekta ,  „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Indras un Robežnieku pamatskolas 7. klašu skolēni un vēstures skolotāji A.Kadenecs, I.Slesars un A.Stavro šī gada oktobrī apmeklēja Cēsu pili ar mērķi padziļināt savas  zināšanas  Latvijas vēsturē.


Interesants bija gida stāstījums par Cēsu pils vēsturi. Varējām klātbūtnē izjust viduslaikus, jo mūsu uzmanību piesaistīja vairāki eksponāti, piemēram, bruņinieka tērps un Livonijas sievietes galvas veidojums, darināts pēc jaunākiem zinātniskiem pētījumiem un tehnoloģijām. 

Izmantojām iespēju apmeklēt pasaulslavenā modes mākslinieka A.Vasiļjeva 19.gs. 2.puses modes izstādi.

 

A.Kadenecs

Vācu valodas diena Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Publicēja 2017. gada 26. nov. 22:10Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2017. gada 28. nov. 02:38 ]

Vācu valoda ir viena no vadošajām valodām Eiropā daudzās jomās – ekonomikā, tehnoloģijās, politikā, kultūrā utt.

Gētes institūts, kas ir vācu valodas un kultūras nesējs pasaulē, šoruden izsludināja Latvijas skolās Vācu valodas dienas. Mūsu skolas skolēni, kuri apgūst vācu valodu, atbalstīja šo ideju, pievēršoties vācu dzejai.


19.oktobrī Vācu valodas dienā mēs klausījāmies, lasījām un paši rakstījām dzejoļus vācu valodā. Daudziem skolēniem Gētes, Hesses, Brehta, Rilkes, Šillera, Heines vārds nebija svešs, jo viņu darbi ir tulkoti arī latviešu valodā. Gētes institūts iepriecināja Vācu valodas dienas pasākumu dalībniekus ar dāvanām no Vācijas, kas vēl vairāk motivēja skolēnus čakli darboties.

Ieskatam piedāvājam mūsu skolas skolēnu radošos mēģinājumus dzejas sacerēšanā vācu valodā. Dzejoļus var lasīt šeit. 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

vācu valodas skolotāja Romualda Veštere

Paula Nartiša izveidota dzejoļu lappuse.

„Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē”

Publicēja 2017. gada 26. nov. 22:07Sandra Nemenonoka

Šogad jau sesto reizi notika Kultūras kanona organizētais konkurss, un visus šos sešus gadus Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni to atbalsta. Pirmais posms notika Rēzeknē, Latgales vēstniecībā “GORS”. Šoreiz ģimnāzijas komandu pārstāvēja Sintija Skerškāne, Laura Dzalbe un Pauls Nartišs kopā ar skolotāju Ingu Skerškāni, kas mūs ieinteresēja arī šogad piedalīties šajā konkursā.

Šī gada tēma ir  „Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē”. Skolēniem bija jāizvēlas kāda Kultūras kanona mājaslapā esošā vērtība, tā padziļināti jāizpēta, jāizdomā un jāizveido mājaslapas saturs ar šo vērtību.

Mums nebija ilgi jāspriež par to, kādu vērtību izcelt Latvijas simtgadē. Tā kā visi komandas dalībnieki ir bijuši un vēl līdz šim ir saistīti ar tādu latviešiem grandiozu pasākumu kā Dziesmu un Deju svētki, tad tika nolemts izvēlēties tieši šo tautas tradīciju. Mēs piedāvājām Latvijas Kultūras kanona mājas lapu papildināt ar visu svētku dalībnieku aprakstiem, intervijām un viņu foto reportāžām.

14. novembrī notika Latgales reģiona skolu darbu prezentācijas. Atbraukušās komandas izrādījās konkurētspējīgas, un bija grūti paredzēt, kuras divas nākamā gada janvārī dosies uz otrās kārtas norisi Rīgā. Pēc visu komandu teicamajām prezentācijām, kafijas pauzes un žūrijas locekļu sarunām, tika paziņots, ka pirmās vietas ieguvēji un komandas, kas dosies uz Rīgu, ir no Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Nautrēnu Vidusskolas.


2. konkursa posms norisināsies mūsu valsts galvaspilsētā. Līdz tam laikam reģionos uzvarējušās komandas, kas ir divas no katra reģiona, var nedaudz atvilkt elpu, taču jau 2018. gada 12. janvārī visus gaida tikšanās Rīgā LKA Teātra mājā Zirgu Pasts ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kultūras kanona mājaslapas satura izstrādes un citu mediju ekspertiem, kuri jauniešiem mācīs mediju satura izstrādes pamatprincipus. Vissvarīgākais notikums būs 26. janvārī, kad Latvijas Nacionālajā bibliotēkā trešās konkursa kārtas dalībniekiem būs jāveic tieši tajā dienā uzdots fināla uzdevums. Lai mums un pārējām komandām veicas pēdējos divos Kultūras kanona konkursa posmos!

 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda – 12.d klases skolniece Laura Dzalbe,
  12.c klases skolniece Sintija Skerškāne,
11.d klases skolnieks Pauls Nartišs

1-10 of 254

Comments