• Karjeras izglītības pasākums – iepazīšanās ar zvērinātā tiesu izpildītāja profesiju 2018.gada 8. maijā Krāslavas Valsts ģimnāzijā viesojās zvērinātā tiesu izpildītāja – Kristīne Meldere  programmas „Atpakaļ uz skolu” ietvaros, kuras mērķis bija iepazīstināt skolēnus  ar izvēlēto profesiju un dalīties ar savu ...
   Publicēja 2018. gada 11. maijs 05:01 plkst. Sandra Nemenonoka
  • Volejbola sacensības 6.- 7. klašu komandām     2018.gada 19. aprīlī, Krāslavas Valts ģimnāzijas sporta zālē, norisinājās Krāslavas un Dagdas novadu skolu volejbola sacensības 6.-7. klašu skolēniem. Sacensībās piedalījās trīs zēnu un trīs meiteņu komandas – Krāslavas ...
   Publicēja 2018. gada 2. maijs 06:13 plkst. Sandra Nemenonoka
  • Skaties plašāk un seko savai sirdsbalsij!     Latvijas 42. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences atklāšanā ar savu pieredzi pētniecībā dalījās Guntars Kitenbergs, kas 2004. gadā, būdams 9.klases skolēns, uzsāka pētniecisko darbu un uzrakstīja zinātniski pētnieciskos darbus ...
   Publicēja 2018. gada 29. apr. 23:28 plkst. Sandra Nemenonoka
  Parāda ziņas 1 - 3 no 275. Skatīt vēl »
Karjeras izglītības pasākums – iepazīšanās ar zvērinātā tiesu izpildītāja profesiju

Publicēja 2018. gada 11. maijs 05:01Sandra Nemenonoka

2018.gada 8. maijā Krāslavas Valsts ģimnāzijā viesojās zvērinātā tiesu izpildītāja – Kristīne Meldere  programmas „Atpakaļ uz skolu” ietvaros, kuras mērķis bija iepazīstināt skolēnus  ar izvēlēto profesiju un dalīties ar savu personīgo pieredzi karjeras izvēlē.

Šī tikšanās bija nozīmīga 11.b klases skolēniem ar to, ka tika iegūta detalizēta informācija par tiesu izpildītāja profesiju, kā arī vienkārši iegūts neliels ieskats jurisprudencē, jo,  mācoties humanitārajā klasē,   vairāki skolēni savu nākotni plāno saistīt ar tiesību zinātnēm.

Tikšanās laikā Melderes kundze izstāstīja, kā kļūt par tiesu izpildītāju, kādā gadījumā strīda dalībnieki vēršas pie tiesu izpildītāja, ar kādām grūtībām nākas saskarties darba laikā, iepazīstināja ar tiesu izpildītāja tiesībām un pienākumiem,  par to, ka ik pēc 5 gadiem  jākārto kvalifikācijas eksāmens.

Iepazīstoties ar  vienu no iespējamām savas nākotnes profesijām, mēs  aktīvi uzdevām interesējošus jautājumus, uz kuriem saņēmām plašas atbildes.

 

                                                                                                          Adrija Agnese Kivliņa,

 KVĢ 11.b klase.

Volejbola sacensības 6.- 7. klašu komandām

Publicēja 2018. gada 2. maijs 06:13Sandra Nemenonoka

    2018.gada 19. aprīlī, Krāslavas Valts ģimnāzijas sporta zālē, norisinājās Krāslavas un Dagdas novadu skolu volejbola sacensības 6.-7. klašu skolēniem. Sacensībās piedalījās trīs zēnu un trīs meiteņu komandas – Krāslavas Valsts ģimnāzija, Krāslavas Varavīksnes un Dagdas vidusskola. Sacensību mērķis ir popularizēt volejbolu, veselīgo dzīvesveidu, veidot sadarbību starp pilsētas skolām.


    Šīs vecuma grupas skolēni pirmo reizi satikās uz volejbola laukuma un ar interesi vēroja, kā spēlē viņu vienaudži no citām skolām, atbalstīja katru komandu, pārdzīvoja par neveiksmēm un priecājās par uzvarēto punktu.


    Krāslavas Valsts ģimnāzijas abas komandas ieguva 
godalgoto pirmo vietu, Dagdas vidusskolas komandas ierindojās otrajā vietā un Krāslavas Varavīksnes komandas tika apbalvoti par trešo vietu.

    Paldies Krāslavas novada domei par sniegto atbalstu sportistu apbalvošanā ar medaļām.

    Paldies sporta skolotājiem I. Lukšam, I. Bernatei, H. Kavinskim, KVĢ administrācijai par viesmīlīgu uzņemšanu. 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
sporta skolotājs D. Duškins

Skaties plašāk un seko savai sirdsbalsij!

Publicēja 2018. gada 29. apr. 23:28Sandra Nemenonoka

    Latvijas 42. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences atklāšanā ar savu pieredzi pētniecībā dalījās Guntars Kitenbergs, kas 2004. gadā, būdams 9.klases skolēns, uzsāka pētniecisko darbu un uzrakstīja zinātniski pētnieciskos darbus gan matemātikā, gan fizikā, ar ko saistīja savas turpmākās studijas un pētniecības darbu. Viņš pētniecību uztver kā saldējumu, kur praktiskā darba daļa ir garšas noskaidrošana, lai to varētu salīdzināt jau ar pazīstamām un secināt, kas garšo labāk. Šobrīd G. Kitenbergs ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas vadītājs un pētnieks Magnētiski mīkstu materiālu laboratorijā. 
    Uzrunājot skolēnus - zinātniski pētniecisko darbu autorus- gan Izglītības ministrs K. Šadurskis, gan LU rektors I. Muižnieks atzinīgi vērtēja skolēnu, skolotāju un vecāku ieguldījumu pētniecības jomā un izteica cerību, ka viņi būs nākamie LU, RTU un citu Latvijas augstskolu studenti. Atklāšanas pasākuma vadītājs, daloties pieredzē par profesijas izvēli, skolēniem ieteica skatīties plašāk un sekot savai sirdij, savukārt konferencē savu darbu prezentēt - kā pasniedzot dāvanu.
    Krāslavas Valsts ģimnāzijas 20 jaunieši, veiksmīgi piedaloties Daugavpils reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, ieguva:
 • divus 1. pakāpes diplomus (Reinis Andžāns(12.d), darbs politoloģijā, vad. V. Naļivaiko; Adrija Kivliņa (11.b), darbs tieslietās, vad. L. Andžāne), 
 • sešus 2. pakāpes diplomus (Pauls Nartišs(11.c), darbs inženierzinātnēs, vad.S. Nemeņonoka; Samanta Sozvirska (12.c), darbs politoloģijā, Ēŗiks Silovs (12.d), darbs vēsturē, Maksims Beinarovičs (12.d), Maksims Dobriņins(12.d), darbs ekonomikā, vad. V. Naļivaiko; Karolīna Lukaševiča(12.d), Rihards Misjuns (12.c), darbs fizikā, Sintija Skerškāne(12.c), darbs ķīmijā, vad. H. Misjuns) 
 • septiņus 3. pakāpes diplomus (Solvita Markeviča(12.c), Ilze Dubova(12.d), darbs tieslietās, Laura Dzalbe(12.d), Edvīns Gorenko(12.c), darbs inženierzinātnēs, vad.H. Misjuns; Inese Maslova(12.c), darbs literatūrā, Inta Trunoviča(12.c), darbs literatūrā, vad. I. Stikute; Edīte Drobiševska(11.d), Artūrs Dzalbs(11.d), darbs inženierzinātnēs, vad. L. Koževņikova; Daina Osipova(12.d), Agnese Japiņa(12.d), darbs mākslas zinātnē, vad. I. Skerškāne; Dominika Podjava(11.c), Viktorija Neverovska(11.c), darbs matemātikā, vad. A. Juškeviča). 
    Līdz ar to izcīnīja tiesības prezentēt darbus Latvijas 42. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Skolēni savos pētījumos iedziļinājās pašvaldību priekšvēlēšanu kampaņas darbībā un salīdzināja vēlēšanu rezultātus, rakstīja par šobrīd aktuālām problēmām - viltus ziņu atpazīšanu, kriptovalūtu, malkas apkures katlu darbības automatizēšana, signalizācijas izveidošana mājas apstākļos, mediāciju kā civiltiesisko attiecību noregulēšanas instrumentu, Airsofta 6mm plastmasas lodītes ballistiku, izpētīja Rīgas atspoguļojumu A. Deglava romānā “Rīga” , leksēmas “dzīve”, “nāve” un “kaps” E. Veidenbauma dzejā, protams, arī pētījumi mākslā, matemātikā, ķīmijā un vēsturē. Piedalīšanās gan Daugavpils reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, gan Rīgā skolēniem deva jaunu pieredzi, iespēju mācīties pārvarēt bailes uzstāties publikas priekšā, būt pārliecinātākam par savām zināšanām, prasmēm, iepazīties ar citu skolēnu pētījumiem, iegūt jaunus draugus. 
    Ar cerību, ka skolēniem zinātniski pētnieciskā darba uzrakstīšana un iespēja to prezentēt Rīgā deva ierosmi nākotnes profesijas un augstskolas izvēlē, noslēdzam šī gada skolēnu zinātniski pētniecisko darbību, lai nākamgad garšotu aizvien jaunus saldējumus!
Anna Juškeviča - Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece.

Latgaliešu valodai būt?!

Publicēja 2018. gada 26. apr. 23:51Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2018. gada 26. apr. 23:52 ]

20. aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijas telpās viesojās un ar vidusskolēniem tikās ievērojama valodniece, filoloģijas doktore, skolotāja un sabiedriskā darbiniece, mūsu novadniece – Lidija Leikuma, pie tam viņai šogad tika pasniegta Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks" par ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā.

Šī vizīte mūsu skolā bija ievērojama arī vēl ar to, ka skolēniem klātienē bija iespēja paklausīties, padiskutēt ar valodnieci, kura cenšas mūsdienu cilvēkam, mūsdienu jaunietim popularizēt latgaliešu valodu, uzsvērt tās nozīmi arī latviešu valodas kā valsts valodas vēsturiskajā attīstībā.

Bija interesanti klausīties, gūt svarīgu informāciju, kā arī papildināt savas vēstures zināšanas gan par Latgales un latgaliešu nozīmi Latvijas vēsturē, gan par latgaliešu valodas, tās rakstniecības un literatūras attīstību laika gaitā, iemēģināt savu prasmi latgaliešu tekstu lasīšanā.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
latviešu val. sk. A. Jakovele

Olimpiāde lietišķajā informātikā „Paskāla ritenis”

Publicēja 2018. gada 26. apr. 02:53Sandra Nemenonoka

Šī gada 4.aprīlī Daugavpils Universitātes Informātikas katedrā jau trīspadsmito reizi skolēniem tika organizēta olimpiāde lietišķajā informātikā „Paskāla ritenis”. Tā pulcēja dalībniekus no visas Latvijas, lai pārbaudītu viņu teorētiskās zināšanas informāciju tehnoloģijas jomā, kā arī praktiskās iemaņas Microsoft Office programmas lietojumā (tas ir, teksta redaktors, izklājlapas lietotne, prezentācijas lietotne un datu bāzes veidošana).

Olimpiādes mērķis – paplašināt un nostiprināt skolēnu teorētiskās un praktiskās zināšanas lietišķajā informātikā, popularizēt mūsdienu informācijas tehnoloģijas.

Šogad olimpiādē piedalījās 65 dalībnieki no 30 vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēm. Krāslavas Valsts ģimnāziju pārstāvēja 11. klases skolnieks Pauls Nartišs un 8. klases skolnieks Ervīns Jakovelis. Mūsu skolniekiem nebija tik viegli iegriezt “Paskāla riteni”, bet rezultāts iepriecināja.

Visu dalībnieku konkurencē I vietu izcīnīja Pauls Nartišs un  Ervīnam Jakovelim ir II vieta pamatskolas grupā. Līdz ar iegūto vietu Paulam ir tiesības pretendēt ārpus konkursa studijām DU “Informācijas tehnoloģiju” programmā.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas
matemātikas un informātikas skolotāja Nataļja Loskutova.

Ģimnāzijas debatētāji- nacionālo debašu laureāti

Publicēja 2018. gada 25. apr. 22:07Sandra Nemenonoka

Aprīlī notika kārtējais nacionālais debašu turnīrs. Tas notika Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Tajā piedalījās 11.c klases komanda- Dominika Podjava, Leo Lisicins, Viktorija Neverovska un 10.c klases komanda Antra Umbraško, Daniels Dukaļskis un Artis Krikovs. Debašu tēma „Demokrātija piedzīvo/nepiedzīvo krīzi Eiropas Savienībā. Skolēni debatēja par Latvijai svarīgiem jautājumiem – demokrātijas un tiesiskuma nostiprināšanu, par vārda un preses brīvību, par gaidāmajām Saeimas vēlēšanām u.c.


Debašu turnīra laikā notika arī aktīva nodarbība par pilsonisko līdzdalību un vēlēšanām. To vadīja pārstāvji no Eiropas Parlamenta pārstāvniecības Latvijā. Diskusijā piedalījās arī Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks un Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars. No skolēnu vidus piedalīties diskusijā tika aicināti labākie debatētāji, viņu vidū bija arī ģimnāzijas 11.klases skolniece Viktorija Neverovska.

Ģimnāzisti  Dominika Podjava, Viktorija Neverovska un Leo Lisicins kā komanda veiksmīgi startēja debašu turnīra 3 kārtās, tika pusfinālā, iegūstot 3.vietu valstī. Labi nostartēja arī nacionālo debašu turnīru debitanti 10.klases skolēni Antra Umbraško, Artis Krikovs un Daniels Dukaļskis, iegūstot 7.vietu 15 komandu konkurencē.


Paldies Izglītības pārvaldei un novada domei par transporta nodrošināšanu līdzdalībai debašu turnīros.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas debašu trenere

Viktorija Nalivaiko

Dāvana Krāslavai

Publicēja 2018. gada 19. apr. 01:02Sandra Nemenonoka

Kad putni dzied

Un jau saule riet

Zied Krāslava

Krāslavas Valsts ģimnāzija šogad februārī svinēja savu 95 gadu jubileju, bet 18. aprīlī mūsu skolas pagalmā notika pasākums, veltīts Krāslavas 95 gadiem.

Kā sveikt pilsētu šajos svētkos, bija daudz un dažādas idejas, bet vienojāmies par simbolisku dāvanu, kas sasaistās arī ar mūsu skolas jubilejas simbolu – putnu. Skolas jubilejā putns simbolizēja absolventus, kas savā laikā ir pabeiguši skolu, devušies dzīves turpmākajās gaitās, bet daļa tomēr, līdzīgi kā gājputni, atgriežas mājās. Tāpēc pilsētai likumsakarīgi nolēmām sarūpēt putnu būrīšus kā simbolu gājputnu ceļam mājup.

Dāvanas pasniegt bija uzticēts 12. klašu skolēniem kā simboliskiem gājputniem, kuri tūlīt, tūlīt atstās ierasto vidi un  dosies plašajā pasaulē.

 12. klašu skolēni novēlēja savai pilsētai un visiem krāslaviešiem labklājību, ilgus gadus un attīstību, lai mūsu pilsēta ir skaista un bagāta. Savukārt pilsētas vadībai tika vēlēta veselība un izturība, veiksme pilsētas vadīšanā, lai arī kādam no 12 -  jiem pēc mācībām augstskolās tāpat kā gājputniem būtu kur atgriezties.


Ļoti ceram, ka šai dāvanai būs arī praktisks pielietojums, ka būrīši tiks izvietoti pilsētā un pavasaros pilsētniekus varēs priecēt skanīgās strazdu balsis.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs.

8. atklātā kulturoloģijas olimpiāde 10.-12. klasēm.

Publicēja 2018. gada 19. apr. 00:51Sandra Nemenonoka

12. aprīlī Rēzeknes Valsts ģimnāzijā notika 8. atklātā kulturoloģijas olimpiāde 10.-12. klasēm.

Šī gada tēma: Latviešu profesionālās mākslas attīstība no pirmsākumiem (19.gadsimta beigas) līdz 20. gadsimta beigām.

Apsveicam 12. c klases skolnieces Inesi Maslovu – 1. vieta un Sintiju Skerškāni – 3.vieta!


Ģimnāzijas absolventi – savas skolas atbalstītāji.

Publicēja 2018. gada 13. apr. 03:51Sandra Nemenonoka

Nejauša satikšanās pilsētā, īsa saruna…un 9.aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijas vidusskolēni jau iesaistās interesantā sarunā ar 2011.gada absolventu Valentīnu Novicki, kas ir apguvis kuģa mehāniķa profesiju un pašlaik uz bīstamo kravu pārvadāšanas kuģiem strādā par  3.mehāniķi.

Sarunās atklāts, pozitīvs, smaidošs jaunietis, kam katra brauciena laikā jāuzmana iekārtas, no kurām atkarīga ne vien kuģa nevainojama darbošanās, bet arī cilvēku drošība un dzīvība. Uz mājām Valentīnam bieži atbraukt neizdodas, jo darbs ir saistīts ar vairāku valstu apceļošanu, uz kurām tiek vesti dažādi ķīmiskie produkti un gāzes. Viņš ir jau pabijis vairāk nekā 11 valstīs un tagad ir atlidojis no Dienvidkorejas. Jautājumi, joki, visdažādākie piedzīvojumi, dažādie sastaptie cilvēki, mentalitātes, prasme sadzīvot komandā ( jo uz jūras, neizkāpjot krastā, nākas pavadīt no dažām dienām līdz pat mēnešiem, bet braucienā līdz pat pusgadam, un, jāsaka, ka katrā braucienā komandas sastāvs nav viens un tas pats!), profesionālās lietas, ķīmijas, fizikas, matemātikas, ģeogrāfijas un valodu zināšanas nepieciešamība, satikšanās ar pirātiem, sava rakstura norūdīšana un sirsnīgie pateicības vārdi skolai – tās ir tikai ļoti nedaudzās lietas, par kurām četru (!!!) stundu laikā tika runāts un atkal pārrunāts, un atkārtots, jo patiesa interese un sirsnīgums strāvoja ne vien no Valentīna, bet arī no ģimnāzistiem.

Priecājamies par mūsu absolventiem, kas vienmēr, atbraucot uz dzimto pilsētu, atnāk ciemos uz skolu un saviem jaunākajiem pastāsta, kā ir tur – lielajā dzīvē. Valentīnam novēlam būt tikpat pozitīvam, lai piepildās sapņi…un lai vienmēr labs ceļavējš! Gaidām Tevi atkal skolā!

Ilga Stikute,

KVĢ direktora vietniece

Krāslavas debatētāji veiksmīgi piedalījās Latgales reģiona debašu turnīrā, debatējot par jautājumu - Vai demokrātijas procesos mēdz būt krīze?

Publicēja 2018. gada 12. apr. 23:32Sandra Nemenonoka

Demokrātija bija, ir un vienmēr būs pakļauta krīzei no ļoti dažādiem aspektiem.Vai demokrātija ir apdraudēta pasaulē, Eiropā vai Eiropas Savienībā? 2018. gada 4.aprīlī 30 10.-12. klašu jaunieši un 7 treneri-tiesneši no Latgales reģiona meklēja atbildi uz jautājumu, vai demokrātija piedzīvo krīzi Eiropas Savienībā.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda

Varavīksnes vidusskolas komanda

Migrācija, zems dalībnieku rādītājs vēlēšanās, sabiedriskā līdzdalība, Brexit ietekme, nacionālisms, protesti, minoritātes, masu mediji un vārda brīvība, cilvēktiesības, nacionālā identitāte, terorisms, vienlīdzīgas tiesības, korupcija un birokrātija, populisms, Eiropas Savienības parlaments kā labs demokrātijas rādītājs ir tas, ko jaunieši saskatīja šajā rezolūcijā. Ir gandarījums par jauniešu spēju brīvi runāt, analizēt, saskatīt priekšrocības un trūkumus lielajā politisko un ekonomisko jautājumu labirintā. Turklāt, jaunieši to darīja ne tikai dzimtajā valodā, bet arī svešvalodā, kas rada lielākas grūtības terminoloģijas dēļ. Saliekot visus punktus uz ‘i’, skolēni nonāca pie secinājuma, ka ES tiek lieliski galā ar ķibelēm, kas skar demokrātiju un krīze ir tikai vēl viens pārbaudījums, lai būtu stiprāka un vienotāka.


Uzvarētāji latviešu valodas posmā ir Krāslavas Valsts ģimnāzijas komandas (trenere V. Nalivaiko) un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda (trenere V. Purpiša). Angļu valodas posmā- Daugavpils Valsts ģimnāzijas komanda ar treneri R. Murāni un Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja komandas ar treneri I.Bučinsku.

 


Rakstu sagatavoja Latgales reģiona debašu centra koordinatore Rita Murāne

1-10 of 275

Comments